Escare

„Nutné náklady jsou ve skutečnosti velké jako pecka ze švestky.“

 Taichii Ohno

 Toyota Motor Company

 

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.

Týmová práce je vyšší úroveň organizace práce a je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí nároků vyplývajících z LEAN filosofie. Slovo TÝM (z angl. team, původní význam „spřežení“) je skupina lidí, která společně plní nějaký úkol nebo chce dosáhnout určitý cíl, což je možné jen při spolupráci všech členů.

Klíčové pro úspěšné řízení společnosti je zapojit maximum pracovníků do procesu rozvoje, zlepšování a růstu. Přesto je to jeden z nejobtížnějších úkolů managementu. Základním problémem je vyřešení věčného boje rozvojových činností s operativním zajištěním chodu firmy. Hlavní nedostatky většiny organizací jsou:

 

Při optimalizaci pracoviště či linky se zaměřujeme na tyto zásadní body:

Společnost ESCARE s.r.o. realizuje logistické audity v souladu s metodikou Komory logistických auditorů, vedením auditu je vždy pověřen jeden z pěti certifikovaných auditorů komory, kteří ve společnosti působí.

Pracovníci společnosti ESCARE s.r.o. během své praxe realizovali desítky optimalizačních workshopů. Jejich dlouholeté zkušenosti s průmyslovou moderací spolu se znalostí metod průmyslového inženýrství umožňují realizovat úspěšný QuickWin Workshop bez ohledu na prostředí nebo požadované téma a sestavený tým. 

Jste zde: Home

Sociiální sítě a RSS

Kontakt

ESCARE s.r.o., Bienerova 1532, Slaný, PSČ 274 01